Kozí Duch zvíře, Totem, symbolika a význam

kozy patří mezi jedny z prvních domestikovaných zvířat na Zemi. To vysvětluje, proč je toto zvíře přítomno v různých lidechpříběhy, duchovní a náboženské víry, které pocházejí z dávných dob, po celém světě.

kozy jsou docela zajímavé symbolické a duchovní zvíře; představují mnoho protichůdných významů.

Pro některé lidi, kozy symbolizovat nezávislost, odvahu, ambice, vytrvalost a neporazitelnost, zatímco některé zdroje se odkazují na kozy jako zvířata ďábelské síly a spojit je s zlo a neposlušnost.

v celé naší historii existovaly četné legendy o kozách, takže začněme s těmi, které představují Kozy v pozitivním světle.

pro starověké Řeky byly kozy spojovány s ne více, ne méně než samotný mocný Zeus.Další mýtická bytost Starověké řecké mytologie je přímo identifikována s kozami a je to Pan, dobro lesů, divočiny a pastýřů.

v římských legendách se stejné božstvo nazývá Faunus. Tento Bůh je zobrazen jako muž s kozími nohami a kozími vousy a rohy.

koza je ceněna i v severské mytologii. Severské lidé věřili, tam byl kouzelný kozy Heidrun, které se živí listy Ygdrasil, Severské mytologii Strom Života a vyrábí sladký a silný nektar pro Severské bohy a hrdiny pít.

v hinduistické mytologii jsou kozy spojeny s legendami Matky světa, zatímco tato zvířata jsou také oceňována v čínské tradici.

V Čínské tradici, Koza je osm znamení, spojené s velmi pozitivní rysy lidí narozených pod jeho ochranu. V čínské tradici jsou kozy spojeny s myšlenkami a koncepty klidu, stability, stálosti, zdvořilosti a zdrženlivosti v pozitivním smyslu.

kromě těchto pozitivních zobrazení jsou však Kozy v západní tradici považovány za Ďáblova stvoření.

Kozy představují mocné koncepty, bez ohledu na váš osobní názor na ně může být; koza stojí za to obětovat pro vyšší cíle, vytrvalost, vytrvalost, nezávislost, samostatnost, tvrdohlavost a vytrvalost.

Kozy také představují připravenost, odvahu a nevzdávají se, když čelí výzvám. Kozí rohy někdy vypadají zastrašující, ale jeho mléko je léčivé a velmi výživné. To je další důvod, proč lidé obdivují a respektují kozy.

Kulturní význam kozy

Četné archeologické a historické důkazy naznačují, koz byl domácký velmi brzy v čase. Archeologická naleziště v Iráku dokazují, že některé druhy koz byly domestikovány lidmi žijícími v této oblasti asi před devíti tisíci lety.

kozy byly nejprve domestikovány kolem Levantu a Středního východu, zatímco v prehistorických centrálních částech Evropy byly vzácné.

dnes jsou kozy domestikovány po celém světě a obvykle se chovají v kopcovitých a horských oblastech, například v Alpách nebo Norsku.

Kozy se někdy nazývají “krávy chudého člověka”, protože tato tvrdá zvířata nejsou náročná a snadno se o ně starají. Nevyžadují zvláštní ošetření, nepotřebují mnoho jídla a mohou přežít drsné klima a podmínky prostředí.

Kozy se živí převážně listy, zelenými listnatými rostlinami a trávou, ale je známo, že pohlcují celé rostliny, pokud k tomu přijdou. Představují skutečnou katastrofu pro nižší plodiny, protože by jedli celé rostliny s kořeny, které vedou k dezertifikaci celých rozsáhlých oblastí půdy.

kozy jsou extrémně snesitelná a tvrdá zvířata, pokud máte na paměti jejich velikost. Jsou to vynikající horolezci a mohou přežít a najít jídlo v oblastech, které jiný domestikovaný skot nemůže.

Domácí kozy byly zvířat velký význam, protože již v době starých Římanů a jsou stále nejdůležitější specie v malé Asii, střední Asii a Mongolsko. V Tibetu byly kozy používány pro přepravu soli.

lidé mohou používat tolik těchto neuvěřitelných zvířat, takže jsou pro člověka důležitá v praxi i v symbolickém smyslu.

používáme kozí mléko, pijeme ho a vyrábíme další výživné mléčné výrobky, jako je kozí sýr a jogurt. Najdete tu úžasně vkusnou řeckou fetu ze směsi kozího a ovčího mléka. Kozí mléko je považováno za mnohem zdravější než běžnější kravské mléko.

lidé také používají kozí maso, tuk, kozí kůži, kožešinu a rohy pro různé účely.

existuje mnoho druhů koz, domestikovaných i divokých koz. Liší se velikostí, některými zvyky a vzhledem, ale stále jsou zástupci stejné velké rodiny.

v symbolickém smyslu jsou Kozy pro člověka velmi důležité, stejně jako v praxi.

kozy byly populární obětní zvířata. Samčí i samičí kozy jsou spojeny s plodností, vitalitou a hojností.

v křesťanství jsou kozy někdy viděny inkarnace zla. Biblické texty tvrdí, že kozy byly předmětem uctívání falešných bohů a tato zvířata byla často spojována se samotným ďáblem.

Kozel Azazel, obětní beránek, byl jednou ze dvou koz, které představovaly obřad pro Den smíření. Zatímco ten, který byl obětován, byl spojován s Ježíšem Kristem, ten druhý, který unikl, byl označen jako Satanova koza.

toto negativní vnímání zůstalo až do dne.

symbolika koz

jak jsme viděli, kozy mohou znamenat různé věci. Kozí symbolika je plná významů a jedná se o neuvěřitelně silná duchovní zvířata. Kozy představují plodnost, bohatství a hojnost.

můžeme vidět spojení mezi kozy a tyto pojmy z určité lidové víry a z různých historických důkazy prokazující kozy byly velmi důležité pro naše vlastní přežití.

Kozy také představují odvahu, sílu a ambice.

tato úžasná zvířata jsou spojena se silnými ambicemi, odhodláním, zaměřením a odhodláním. Jejich přirozený vzorec chování z nich dělá tak silné symboly vytrvalosti a vytrvalosti.

koza by se nevzdala a vzdala se krutému počasí, dokud nedosáhne požadovaného místa.

jako duchovní zvíře představuje koza neuvěřitelný zdroj energie a motivace. Kozy jsou také spojeny s průzkumem, objevováním, cestováním a zvědavostí.

kozy jsou zvědavá a intuitivní zvířata, takže představují tyto myšlenky.

jsou to duchovní ztělesnění idealistické formy zmíněných myšlenek a konceptů. Představují zvědavost, která nevede k poškození a intuici, která vás nikdy nezklame.

kozy jsou neuvěřitelně agilní, silná a vynalézavá zvířata, takže také představují přežití, adaptaci a chytrost. Nepotřebují moc a přesto by mohli dosáhnout nepředstavitelných výšek.

lidé také identifikují kozy s konceptem rovnováhy ve fyzickém, metaforickém, symbolickém a nehmotném smyslu.

jejich schopnost pohybovat se po krajinách, které se nám, lidem, zdají doslova nemožné přežít, metaforicky představují rovnováhu v životě; harmonie myšlenek a emocí a samozřejmě materiální rovnováha.

kozy jsou také spojeny se skromností a dobrým vnímáním, stejně jako s trpělivostí, pokrokem a taktikou.

symbolicky byly kozy vždy spojovány s odvahou a odhodláním, ale také negativně. Jsou to symboly tvrdohlavosti, bezmyšlenkovitosti a zášti. Pravděpodobně znáte příběh o dvou Kozorohů na úzký kufr jako most přes potok.

protože ani jeden z nich nebyl připraven ustoupit a nechat toho druhého projít proudem jako první, oba skončili ve vodě. Toto je pravděpodobně jeden z nejpopulárnějších kozích příběhů, s morálkou, kterou byste měli mít na paměti.

kozí symbolika je obecně pozitivní, s výjimkou biblické satanské interpretace.

pokud však mluvíme o kozách jako o duchovních zvířatech, významy a pokyny jsou pozitivní. Pojďme se dozvědět více o duchovních silách koz.

pokud se narodíte pod tímto totemem, měli byste se považovat za štěstí, ale měli byste mít na paměti, že kozí energie by měla být pečlivě řízena a správně vyvážena.

kozí totem a duchovní síly

koza je jedním z populárních totemových zvířat a nabízí skvělé a praktické vedení. Koza je ve zvěrokruhu přítomna jako duchovní zvíře.

Čínský zvěrokruh má roky kozy, zatímco ve zvěrokruhu Západu je znamení Kozoroha. Lidé narození pod ochranou kozího totemu jsou považováni za štěstí, pokořit, optimistický, soběstačný a zaměřený na život.

tito lidé jsou extrémně energičtí jedinci s dobrým smyslem pro své okolí.

mají velkou intuici, nepotřebují moc, aby se cítili šťastní, ale stále mají velké ambice. Kozí lidé jsou neustále něčím poháněni. Jsou aktivní a energičtí a nemají rádi sedět. Nenudí se snadno, protože se prostě nenechají neaktivní.

kozí lidé rádi cestují, prozkoumávají a učí se. Nehledají luxusní nebo extrémně pohodlné podmínky, protože jsou obvykle dostatečně vybaveni ve fyzickém i duševním smyslu. Jsou to tvrdí lidé, kteří nejsou snadno zarmouceni nebo depresivní.

kozí lidé mají optimistický pohled na život. Jsou taktní a rychle smýšlející.

někdy riskují, ale obecně si věci promyslí, než jednají. Je však známo, že rychle přemýšlejí. Jsou to výkonné typy osobností, vybavené spoustou znalostí a ostré mysli.

kozí lidé jsou více osamělí než společenští, pokud jde o získávání energie. To neznamená, že nemají rádi být kolem lidí, ale nepotřebují svou energii; jsou introvertnější povahy.

kozí lidé jsou však duší každé události, protože mají tolik zajímavých zkušeností, o které se mohou podělit s ostatními, a není pro ně těžké poskytnout rady. Je pravděpodobné, že pomohou ostatním, aniž by se na oplátku ptali.

jejich tajemství spočívá v jejich hodnocení života. Kozí lidé jsou pozitivně smýšlející a vždy by našli tu malou slámu světla, ze které by poháněli jejich motivaci. Nejsou náchylní k dlouhodobému zármutku nebo smutku, ale jejich neklid by je mohl znepokojovat.

tito jedinci mají samozřejmě své nedostatky. Nejnegativnějším rysem všech koz je jejich tvrdohlavost, doprovázená jejich analytickou myslí. Nikdy by nepřiznali, že se mýlí, i když existují důkazy, že skutečně jsou.

kozí lidé by mohli být obzvláště marní ohledně svého sociálního obrazu a rádi by byli vnímáni jako sebevědomí, stateční a inteligentní lidé.

jsou, ale někdy procházejí řadou toho, co je vhodné, a stávají se tvrdohlavými a příliš hrdými. To je obvykle matoucí pro kozí lidi, protože zároveň jim nevadí, co si o nich ostatní myslí, ale mají také potřebu zajistit si svou pověst.

to je snad jediná věc, kterou kozí lidé nemají v rovnováze. V jiných oblastech života a aspektech jejich osobnosti jsou vyvážené, taktní a trpěliví.

kozí lidé rádi plánují a neustále se snaží zdokonalovat své znalosti o světě. Jsou dobrodružní, vedeni velkými fantaziemi, sny a bohatou představivostí. Kozí lidé věří, že všechno je možné, pokud se budete snažit velmi tvrdě.

pouze lidé zvěrokruhu Kozoroha mají velmi skeptickou mysl, která by jim mohla dočasně bránit v postupu.

kozí totem vás naučí, abyste si bez velkého váhání vzali to nejlepší ze svého života.

poskytuje vám dostatek odvahy, síly a chytrosti, abyste mohli dělat vše, o čem sníte. Je na vás, aby se to vyvážilo neuvěřitelné Kozí totem energii a použít ji pro své vlastní dobro a blaho těch, které jste péče.

kozí lidé jsou nadšení z toho, co milují, včetně lidí, o které se starají. Udělali by vše pro milence, pro dobrého přítele nebo pro jakoukoli osobu, ke které se cítí velmi blízko.

Sponzorováno

Načítání…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.