Pochopení Skořápka Lebky Pravidlo v Texasu

  • Únor 13, 2020|
  • přidal: Michael Francis|
  • Doba Čtení: 5 minut
Skořápka Lebky Pravidlo v Texasu

Skořápka lebky pravidlo se vztahuje na oběti nehod s pre-existující zdravotní stav nebo fyzické omezení.

je odpovědnou osobou při nehodě, a to i v případě, že zranění oběti jsou závažnější, než se předpokládalo v důsledku již existujícího zranění nebo zvláštní slabosti, která činí oběť náchylnější k újmě.

i když se to může zdát jednoduché, aplikace Pravidla lebky vaječné skořápky se může zkomplikovat.

měli byste mluvit s Texas zranění právník co nejdříve zjistit, zda pravidlo skořápka se vztahuje na váš případ.

postaráme se o všechno ostatní.Odešlete níže uvedený formulář a naplánujte konzultaci

co je pravidlo lebky vaječné skořápky a jak to platí?

pravidlo lebky skořápky drží nedbalou stranu odpovědnou za všechny škody způsobené nehodou oběti.

Toto pravidlo znamená, že i když jsi měl předchozí zranění, nebo dokonce, pokud jste aktivně podstupují léčbu v době střetu nebo zranění, událost, může být stále nárok na náhradu škody za jakoukoli újmu, kterou utrpělo v tom, že výskyt zhoršit již existující zranění nebo stavu.

toto pravidlo také zahrnuje okolnosti, kdy jsou vaše zranění horší, než se očekávalo z důvodu již existujícího zranění nebo stavu.

skořápka lebky pravidlo platí, až když někdo utrpí zranění a škody z události, vzhledem k pre-existující podmínky, kdy zdravý jedinec zapojen v této stejné události by bylo velmi nepravděpodobné, že trpí škodu. Zaviněná strana nemůže použít již existující zranění oběti jako obranu k omezení své odpovědnosti.

pravidlo vaječné skořápky zavazuje zaviněnou stranu, aby přijala oběť takovou, jaká je.

například muž s předchozím zraněním nohy znovu poranil nohu při dopravní nehodě. Poranění nohou oběti po nehodě je nyní závažnější a vyžaduje lékařskou péči, která by nebyla nutná, kdyby nedošlo ke kolizi.

to má za následek vyšší nebo dodatečné lékařské výdaje na léčbu jeho zranění. Žalovaný zde odpovídá za veškeré další škody oběti, včetně další bolesti a utrpení, fyzické postižení, ztracená výdělečná kapacita a léčebné výlohy.

účel skořápka doktrína je poměrně kompenzovat oběť za škodu, spíše než aby nedbalosti strany uniknout odpovědnosti tím, vaše škody byly větší, než se předpokládalo.

jaké jsou některé komplikace kolem pravidla vaječné skořápky?

existují dvě okolnosti, které komplikují použití pravidla lebky skořápky: zasahující příčiny a srovnávací nedbalost.

Navíc, to je často nutné, a někdy obtížné předložit lékařské důkazy o rozsahu zranění a škody způsobené událost, zvláště, když byla oběť již léčení pro stejné nebo podobné zranění.

Intervenující Způsobuje

intervenující nebo následné příčinou je událost, která nastane po počáteční čin z nedbalosti a rozbije řetěz příčinných souvislostí. Zákon aplikuje zásahovou příčinu stejným způsobem jako pravidlo lebky vaječné skořápky.

můžete vymáhat pouze škody způsobené kolizí nebo úrazem vašeho motorového vozidla. Když zasahující událost způsobí nové zranění, které znovu zhoršuje původní zranění oběti, může být obtížné prokázat, jaké škody, jestli nějaký, po této události se vztahuje zpět ke zranění, které bylo základem vašeho nároku.

soudce nebo porota může konstatovat, že tyto škody byly nepředvídatelné. V závislosti na vašem lékaři může být také obtížné získat lékařské důkazy nebo svědectví o rozsahu vašeho nároku.

v důsledku toho původní žalovaný nemusí být odpovědný za další škody oběti.

například osoba trpí mírným otřesem mozku při dopravní nehodě. Během převozu do nemocnice v sanitce, oběť trpí závažnější otřes mozku, když sanitka se podílí na nehodě s jiným řidičem.

pravidlo vaječné skořápky zde neplatí, protože strana, která zavinila první nehodu, nezpůsobila druhou nehodu. Pouze druhý řidič odpovídá za zdravotní výdaje oběti související s druhým otřesem mozku.

srovnávací nedbalost

srovnávací nedbalost vzniká, když oběť byla částečně zaviněna příčinou nehody. Procento zavinění oběti snižuje jejich zotavení. V závislosti na vašem procentu zavinění, možná nebudete moci získat zpět celou částku svých škod, i když jste žalobcem ve skořápce.

v Texasu se zákon komparativní nedbalosti nazývá přiměřená odpovědnost. Pokud jste byli 50% při poruše nebo méně, vaše zotavení se sníží o procento poruchy.

pokud jste například zavinili nehodu 40% a utrpěli škodu 100 000 USD, můžete získat zpět pouze 60 000 USD. Pokud je však vaše procento zavinění 51% nebo vyšší, Texaský zákon vám zakazuje vymáhat jakékoli škody.

Jak Tyto Scénáře Ovlivňují Můj Případ?

při porozumění pravidlu lebky skořápky je důležité vzít v úvahu jak zasahující příčiny, tak srovnávací nedbalost. Oba mohou snížit výši náhrady, kterou můžete získat zpět.

vzhledem k tomu, že váš případ je jedinečný, doporučujeme konzultovat s právníkem pro zranění. Dnes si můžete naplánovat bezplatnou konzultaci s Františkovou firmou, abyste zjistili, zda by tyto scénáře mohly komplikovat váš případ a snížit vaši kompenzaci.

kdo rozhoduje, zda se na můj případ vztahuje pravidlo vaječné skořápky?

zkušení právníci mohou vysvětlit, jak se pravidlo vaječné skořápky pravděpodobně použije ve vašem konkrétním případě. Pokud jsou fakta ve váš prospěch, pojišťovny pravděpodobně nabídnou vyšší vypořádání.

pokud se váš případ dostane k soudu, soudce učiní konečné rozhodnutí o tom, zda se na váš případ vztahuje pravidlo lebky skořápky. Pokud platí pravidlo vaječné skořápky, soudce pověří porotu, aby zvážila celou výši škody, kterou byste měli udělit.

Lékařských Odborníků

V některých případech, kdy je příčinou zranění může být jasné, že oběť může mít břemeno nabízí lékařské důkazy nebo svědectví o míře, v jaké zranění nebo škody, vyplynulo z motorového vozidla, kolize nebo jiné újmy události a spíše než pokračování léčby z pre-existující zranění nebo stavu.

to je důvod, proč je také důležité pro účely tvrzení, že lékař poskytující léčbu je ochoten nabídnout lékařský posudek o příčině vašich zranění a škod.

Mnoho poskytovatelů zdravotní péče v Dallas/Fort Worth oblasti jsou ochotni poskytnout svědectví v případě zranění a někteří se aktivně snaží se minimalizovat význam nehodu, nebo jeho vztah k zranění ve vašich záznamech, ve snaze zajistit, že váš právník nebude usilovat o to lékař svědčit ve váš prospěch.

Pokud máte problém najít lékaře ochotného, aby vás léčit pro dopravní nehody motorového vozidla nebo v případě zranění nebo nevěří vašeho aktuálního zdravotního poskytovatel dělá všechno možné, aby vás léčit a dokumentovat zranění a škody, zavolejte Francis Firmy dnes.

Získat Pomoc s Vaší Osobní Zranění Případ,

Osobní zranění nároky jsou o ochranu svého práva a držení osoby odpovědné, když jejich nedbalé nebo úmyslné činy, způsobit zranění a nepříznivě ovlivnit váš život.

zranění advokáti na Francis firmy jsou odborníci v Texas právo upravující nehody. Máme vynikající záznam o případu zranění, poté, co jsme získali řadu šesti – a sedmimístné vypořádání a verdikty pro naše klienty.

kromě toho je Michael Francis certifikován v oblasti zranění Texas Board of Legal Specialization.

vyhodnotíme váš případ a pomůžeme vám pochopit pravidlo lebky skořápky. Pokud se to týká vašeho případu, budeme bojovat, abychom vám poskytli lékařskou péči, kterou potřebujete, a náhradu, kterou si zasloužíte. Kontaktujte nás online nebo zavolejte na naši firmu na čísle (817) 329-9001 a naplánujte si bezplatnou a zcela důvěrnou konzultaci o zranění.

Autor Fotografie

Michael Francis

Michael Francis je zakládající partner Francis Firmy a Flynn & Francis, LLP a strávil více než dvacet pět let soudní spory zranění a obchodních soudních sporů po celém Texasu a po celé zemi. On je deska certifikována v zranění Texas Board of Legal Specializace.

Michael se zaměřuje svou právní praxi na zranění a obchodní spory, se zvláštním důrazem na nákladní dopravu, motorová vozidla a komplexní obchodní spory. Michael má více než dvacet pět let zkušeností se soudními spory v celém státě Texas, proti mnoha největším korporacím a pojišťovnám. Zajistil rozsudky a vypořádání pro klienty přesahující 20 000 000 USD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.