hälytykset ja päivitykset

maaliskuu 22, 2019

nähtäväksi jää, mikä vaikutus näillä oikeudenkäynnin menetyksillä on oikeusministeriön tuleviin täytäntöönpanotoimiin yksityishenkilöitä vastaan talousrikoksista.

maaliskuun 4.päivänä 2019 entinen Barclaysin valuuttakauppias vapautettiin syytteistä, joita Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) Petosjaosto oli nostanut Kalifornian pohjoisosan piirioikeudessa. Myöntäessään vastaajan päätöslauselmaesityksen vapauttavasta tuomiosta liittovaltion rikosprosessin sääntöjen 29 säännön nojalla, tuomari Charles Breyer käsitteli oikeusministeriölle sen toisen tappion valuuttamarkkinoilla (forex) markkinasyytteessä viimeisen kuuden kuukauden aikana—merkittävä isku oikeusministeriön pyrkimyksille pitää yksilöt vastuullisina yritysten väärinkäytöksistä.

säännön 29 vapauttava tuomio

säännön 29 mukaan tuomarin on annettava vapauttava tuomio, jos hallituksen pääjutussaan esittämät todisteet eivät riitä tuomion pitämiseen voimassa. Hyväksyäkseen työjärjestyksen 29 artiklan mukaisen esityksen, – oikeuden on katsottava, että kun todisteet ovat suotuisimmat hallitukselle, – valamiehistö ei voi kohtuudella todeta vastaajaa syylliseksi ilman järkevää epäilystä. Toisin sanoen oikeus katsoo, että hallituksen esittämät todisteet eivät ainoastaan osoita syyllisyyttä ilman perusteltua epäilystä, vaan myös täyttävät paljon matalamman kynnyksen riittävien todisteiden lähettämiseksi valamiehistölle. Täydellinen vapauttaminen kaikista syytetyistä, kuten täällä tapahtui, on erittäin harvinaista.

oikeusministeriön oikeusjuttu Robert Boguckia vastaan

Robert Bogucki toimi Barclaysin valuuttaoptiokauppiaana. Oikeusministeriön Petososasto väitti, että hän huijasi Barclaysin asiakasta Hewlett Packardia (HP) käymällä aggressiivista kauppaa HP: n asemaa vastaan, kun HP yritti purkaa 11 miljardin dollarin optioita ostaakseen Ison-Britannian puntia, jotka se oli saanut suunnitellusta YRITYSKAUPASTAAN brittiläisestä ohjelmistoyrityksestä Autonomy Corporation. Tällainen ” pre-positioning “tai”pre-hedging” —sijoittamalla kaupat ennen liiketoimen manipuloida hintaa ja siten vähentää riskiä—on yleinen käytäntö forex teollisuudessa. Vuonna 2017 entinen HSBC: n valuuttakauppias Mark Johnson tuomittiin vastaavista syytteistä ja sai kahden vuoden vankeustuomion. (Johnson on valittanut tuomiostaan Yhdysvaltain vetoomustuomioistuimeen toiselle kierrokselle.)

syyte nosti Boguckin syytteeseen yhden syytteen salaliitosta rahalaitosta vahingoittavan metallilankapetoksen tekemiseen 18 U. S. C.: n vastaisesti. §1349, ja kuusi syytettä rahalaitokseen kohdistuvasta salakuljetuspetoksesta, joka rikkoo 18 U. S. C. §1343: A, ja niihin liittyvistä menettämissyytöksistä. Tapaus meni oikeuteen. Kun hallitus oli levittänyt asiansa, Bogucki esitti 29 artiklan nojalla vapauttavaa tuomiota kaikista syytteistä.

tuomari Breyerin päätös hyväksyä 29 artiklan esitys

päätöstä tehdessään tuomari Breyer keskittyi yhteen niistä seikoista, jotka hallituksen oli todistettava, nimittäin siihen, että Boguckin esittämät lausunnot tai hänen petosohjelmassa poisjättämänsä tosiseikat olivat “aineellisia”, ts., että ne pystyivät vaikuttamaan sen päätöksentekoelimen päätökseen, jolle ne oli osoitettu. Tuomari totesi, ettei yksikään Boguckin HP: lle esittämistä väitteistä ollut olennainen. Tuomari huomautti, että hallituksen päätodistaja HP: stä todisti, ettei hän itse ollut aina rehellinen Barclaysille ja ettei hän usein uskonut Boguckin puheita. Näin ollen tuomaristo ei voinut perustellusti päätellä, että mikään Boguckin esittämistä väitteistä olisi voinut saada HP: n luopumaan rahoista tai omaisuudesta. Lisäksi tuomioistuin totesi, että Barclaysin ja HP: n välistä suhdetta säätelevässä keskeisessä sopimuksessa—International Swaps Dealers Association agreement—todettiin, että osapuolet olivat vain päämiehiä, jotka olivat asekaupan eri puolilla, eikä Bogucki näin ollen (toisin kuin Johnsonin tapauksessa) ollut HP: lle lojaaliusvelvollisuutta.

tuomari Breyer totesi, että:

hänen hallituksensa on nostanut rikossyytteen sellaisen menettelyn perusteella, joka ei rikkonut mitään selkeää sääntöä tai määräystä, jota ei ole kielletty osapuolten välisissä sopimuksissa ja joka on todellakin ollut sopusoinnussa osapuolten käsityksen kanssa siitä aseellisesta suhteesta, jossa ne toimivat. Oikeus ei voi antaa asian mennä valamiehistön käsiteltäväksi sellaisin perustein.

antaessaan tuomionsa tuomari Breyer totesi, että kyseessä oli ensimmäinen kerta hänen 20-vuotisen tuomionsa aikana, kun hän oli myöntänyt vapauttavan tuomion kokonaisuudessaan. Tuomion jälkeen Boguckin asianajaja viittasi tapaukseen “jälleen yhtenä oikeusministeriön epäonnistuneena yrityksenä säännellä näitä markkinoita huonosti suunnitelluilla ja täysin perusteettomilla syytteillä.”

Conclusion

Speaking at the American Bar Association ‘s 2019 White Collar Crime National Institute in New Orleans on March 8, The DOJ’ s Criminal Division head, Assistant Attorney General Brian A. Benczkowski, totesi, että oikeusministeriö on edelleen ” järkähtämättä keskittynyt pitämään syyllisiä yksilöitä vastuullisina-minkä uskon kaikkien ymmärtävän olevan tehokkain pelote yritysrikollisuudelle.”Hän huomautti, että vuonna 2018 Huijausosasto oli syyttänyt 33 prosenttia enemmän yksityishenkilöitä kuin vuonna 2017. Boguckin vapauttava tuomio on kuitenkin merkittävä takaisku näissä pyrkimyksissä. Lisäksi tappio seuraa valamiehistön 26. lokakuuta 2018 antamaa vapauttavaa tuomiota. District of the Southern District of New York, kolmen lontoolaisen entisen valuuttakauppiaan osalta DOJ Antitrust-osaston nostamista hinnankorotussyytteistä.

nähtäväksi jää, mikä vaikutus näillä oikeudenkäynnin tappioilla on oikeusministeriön tuleviin täytäntöönpanotoimiin talousrikoksista syytettyjä henkilöitä vastaan. Mikä näyttää selvältä on, että kolme ja puoli vuotta sen jälkeen, kun ilmoitti “Yates Memo” sen uudelleen keskittyä pitämään yksilöitä vastuussa yritysten väärinkäytöksistä, oikeusministeriön onnistunut harjoittamisesta, että tehtävä on edelleen työn alla.

lisätietoja

jos sinulla on kysyttävää tästä kuulutuksesta, ota yhteyttä Christopher H. Caseyhin, lakimiehiin, jotka kuuluvat talousrikos -, yritys-ja Sääntelyryhmäämme, tai sen firman lakimieheen, jonka kanssa olet säännöllisesti yhteydessä.

Vastuuvapauslauseke: Tämä ilmoitus on laadittu ja julkaistu ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä sitä ole tarjottu eikä sitä tule tulkita oikeudelliseksi neuvonnaksi. Lisätietoja on yrityksen täydellisessä vastuuvapauslausekkeessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.