PepsiCo Vision Statement Business Essay

PepsiCo on maailman menestyneimpiä tunnettuja brändejä. Pepsi on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva alkoholiton juomateollisuus, virvoitusjuomateollisuus ja suolainen välipalateollisuus. Sen lisäksi PepsiCo tarjoaa maailman suurimman elintarvike-ja juomabrändien valikoiman, johon kuuluu 22 eri tuotelinjaa. Kilpailijoista eniten kilpailee virvoitusjuomateollisuuden Coca-Cola.

PepsiCon Visiolauselman analyysi

PepsiCon visiolauselman mukaan olin käyttänyt vision analysointiin seitsemää komponenttia, kuten suuntaava, graafinen, tarkennus, joustava, toteutettavissa, toivottava ja helppo ymmärtää.

ensinnäkin PepsiCon suunnan tavoitteena on kehittyä todella kestäväksi yritykseksi keskittymällä ympäristöasioiden hoitoon, yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan ja sitoutumalla rakentamaan omistaja-arvoa. Pepsicolla on jutun pohjalta laajat kannanotot kestävyydestä, ympäristöstä, terveydestä ja monimuotoisuudesta. Pepsi on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva alkoholiton juomateollisuus, virvoitusjuomateollisuus ja suolainen välipalateollisuus. PepsiCo pystyy laajentamaan markkinoita palvelemaan uutta markkinasegmenttiä tarjoamalla työterveys-ja työturvallisuustuotteita, jotta kuluttajat voivat luottaa enemmän ostamiseen ja tulla kestäväksi yritykseksi.

Hanki apua esseesi kanssa

jos tarvitset apua esseesi kirjoittamisessa, ammattimainen esseekirjoituspalvelumme on täällä auttamassa!

Lue lisää

sen lisäksi PepsiCon graafinen komponentti ei esiinny nykyisessä visiolauseessa. Nykyisestä visiosta siinä ei ole mainintaa yritysjohdosta is create ja markkina-asemasta, jota yhtiö pyrkii varjostamaan.

PepsiCon fokusosana on lisäksi ympäristöasioiden hoitaminen, yhteiskuntaa hyödyttävä toiminta ja sitoutuminen omistaja-arvon kasvattamiseen. PepsiCon tapauksen mukaan PepsiCo keskittyy hankkeisiin, joiden tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä ja vähentää pakkauksiin käytettävää materiaalia. Se auttaa Pepsicoa rakentamaan hyvän brändi-imagon, ympäristöystävällisyyden ja hyvän maineen. Kun brändi-imago luodaan, se lisää Pepsi-brändin tunnettuutta ja helposti lanseerataan uusi tuote palvelemaan uutta markkinasegmenttiä ja saavuttamaan sitoumus omistaja-arvosta. Kuitenkin, kun sitoumus osakkeenomistajan kanssa on rikottu, se tuo kielteisiä vaikutuksia yhtiölle, kuten huono maine ja vähentää inverttereiden määrää.

lisäksi PepsiCon joustava komponentti luo paremman huomisen kuin tänään. Kannanoton perusteella Pepsicolla halutaan parantaa kaikkia maailman osa-alueita paremman tulevaisuuden luomiseksi. Niin, se voi auttaa lisäämään enemmän potentiaalista kannattavuutta, koska parempi kuin edellisvuonna. Ja, se auttaa myös PepsiCo askeleen eteenpäin olla todella kestävä yritys. Silti siinä on myös jotain hallitsematonta, kuten uusi kilpailija ja talouden taantuma.

toteutettavissa oleva komponentti on lisäksi suunnilleen kohtuullinen odotus saavuttaa ajoissa. Tapauksen perusteella PepsiCo odottaa jatkuvasti parantavansa kaikkia osa-alueita. PepsiCo pystyy saavuttamaan tämän vision vahvan taloudellisen ja myös laajan jakeluverkoston ansiosta. Sillä on myös mahdollisuuksia kaapata enemmän markkinaosuutta ympäri maailmaa. Se tarvitsee kuitenkin resursseja ja aikaa tavoitteen saavuttamiseksi.

lisäksi toivottavana tekijänä on sidosryhmien pitkäaikainen kiinnostus. PepsiCon visiossa sitoudutaan rakentamaan omistaja-arvoa. Pepsicolla on pitkä toimitushistoria vahva taloudellinen kasvu osakkeenomistajille, joilla on vahva brändi ja sitoutuminen kestävään kehitykseen ja maailman huippuosaajiin. Kääntäen, se myös kohtaavat ongelmia, kun osakkeenomistajat voivat olla eri mieltä PepsiCo päätöksenteossa ja voi esiintyä konflikteja kuuluvat PepsiCo ja osakkeenomistaja.

lopuksi, helppotajuisessa osassa on kyse helppoudesta kommunikoida ja ymmärtää vision lauseke. PepsiCon vision statement on selkeä kieli ja yksinkertainen, jotta asiakas ymmärtää visionsa helposti.

Vision Statements – Deficiences

vision statementin puutteiden analysointiin olin käyttänyt viittä osatekijää, kuten epämääräistä ja epätäydellistä, ei tulevaisuuteen katsovaa, mitäänsanomatonta, liian laajaa tai erottumatonta ja luottanut superlatiiveihin.

ensinnäkin epämääräinen ja epätäydellinen komponentti on noin lyhyt tiettyyn tai ei anna paljon viitteitä ja miten PepsiCo aikoo muuttaa nykyistä tuote -, markkina -, asiakas-ja teknologiapainotteisuutta. PepsiCo on vain mainita parantaa kaikki maailman, jossa ne toimivat niiden taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö. Mutta se puuttuu mainita Pepsi tuotevalikoima ja miten he kohtelevat työntekijöitään vision statement.

sen lisäksi se, että ei katsota tulevaisuuteen, ei ole huoli tulevaisuudesta. PepsiCon visiosta katsottuna se on huolissaan tulevaisuudesta lauseilla, jotka luovat paremman huomisen kuin tänään parantamalla niitä maailman osa-alueita, joissa niitä operoidaan.

lisäksi mitäänsanomaton osa kertoo yrityksestä, jolla ei ole motivaatiovoimaa. PepsiCon visiolauselmasta se on sitoutunut saavuttamaan osakkeenomistajan arvon, joten sitoumus motivoi osakkeenomistajia tukemaan yhtiötä.

seuraava, komponentti on liian laaja ja ei erottuva on noin visio voisi koskea useimmat yritykset. PepsiCon visiolauselma on liian yleinen ja yritysten yhteiskuntavastuu voi koskea useimpia yrityksiä.

lopuksi todettakoon, että superlatiiveihin nojaava komponentti on noin liian riippuvainen sellaisista superlatiiveista kuin paras, menestynein ja markkinajohtaja. PepsiCon visiosta is ei mainitse menestyneintä ja asiakkaiden ykkösvalintaa.

suositus

PepsiCon visiolauselman puutteiden analyysin perusteella haluaisin antaa muutamia suosituksia PepsiCon nykyisen visiolauselman parantamiseksi.

Ensinnäkin haluaisin suositella PepsiCon epätäydellistä visiolauselmaa. PepsiCon visiossa tulisi olla mukana yrityksen tuote, markkina, asiakas, teknologiakeskeisyys ja työntekijät. Joten, työntekijä ja asiakas voi helposti ymmärtää, millaista liiketoimintaa PepsiCo on käynnissä ja mihin tarkoitukseen PepsiCo on suunnattu.

toinen puutteellinen näkemys ei ole erottamiskykyinen. Mielestäni yrityksen visio pitäisi olla erilainen kuin muiden yritysten visio. PepsiCon visiolauselma on liian laaja ja se on helposti sama visio muiden seurassa. Siksi PepsiCon pitäisi olla tarkempi visionsa ja tehdä visiosta mieleenpainuvampi ihmisille.

mielestäni PepsiCon nykyinen visiolauselma on hyvä, mutta haluaisin korjata PepsiCon visiolauselmassa esiintyvät puutteet. Uusi visio on siis seuraava:

“PepsiCo’ s korostaa sitoutumista totuudenmukaiseen haluun tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta materiaaleista, juomien sekoituksesta pullotukseen ja saada erinomaisia palveluja työntekijältämme. Lisäksi vastuu on jatkuvasti parantaa kaikkia osa-alueita maailmassa, jossa toimimme, ja luoda parempi huominen kuin tänään.”

tehtävämme on maksimoida osakkeenomistajiemme varallisuus ja keskittyä ympäristön hoitoon ja toimintaan yhteiskunnan hyväksi tekemällä PepsiCosta aidosti kestävän kehityksen mukaisen yrityksen.

tehtäväselostuksen arviointi

tehtäväselvitys on nykyinen liiketoiminta tai ehdottaa “mitä olemme ja mitä teemme”. PepsiCon tehtävänmäärityksestä haluaisin käyttää arviointimatriisia analysointiin ja antaa PepsiColle uuden kuvauksen. Analysoinnissa käytettyjä komponentteja ovat asiakkaat, tuotteet/palvelut, markkinat, huoli selviytymisestä, kasvusta ja kannattavuudesta, teknologia, filosofia, itsekäsitys, huoli julkisuuskuvasta ja huoli työntekijöistä.

selvitä, miten UKEssays.com voin auttaa sinua!

akateemiset asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan missä tahansa kirjoitusprojektissa. Yksinkertaisista esseesuunnitelmista aina täydellisiin väitöskirjoihin asti voitte taata, että meillä on täysin tarpeisiinne sopiva palvelu.

Katso palvelumme

asiakaskomponentti on yrityksen kohdeasiakkaasta. PepsiCon nykyisestä kuvauksesta is ei mainitse asiakasta. Niin, ehdotan Uusi kuvaus, että PepsiCo pitäisi koskea, ylläpitää uskollisuutta ja kuunnella asiakasta Mission selvitys.

tuote-ja palvelukomponentti on yrityksen tärkein asiakkaalle tarjoama tuote ja palvelu. Toimintaperiaatteesta PepsiCo tarjoaa asiakkaalle käteviä ruokia ja juomia. PepsiCo-tarjouksen tuotteita ovat esimerkiksi Quaker Oats, Cap ‘ n Crunch-murot, Täti Jemima-siirappi ja Tropicana-mehu. Vaikka nykyisessä tehtävänkuvauksessa on kuvaus, haluan kuitenkin antaa suositukseni PepsiCon tehtävänkuvauksen parantamisesta kehittämällä uutta tuotesarjaa. PepsiCo voi esimerkiksi kehittää uuden tuotesarjan Pepsi Green mix yrtillä ja position PepsiCo on ympäristöystävällinen yritys.

Markkinakomponentissa on kyse maantieteellisestä ja kilpailupaikoista. Nykyisestä kuvauksesta PepsiCo halutaan olla maailman johtava kuluttajatuoteyritys ja palvella maailmanlaajuisesti. Uuden kuvauksen, ehdottaisin PepsiCo lisätä enemmän Automaatti linja-autoasemalla, juna-asemalla, tai elokuvateatteri, jotta asiakas voi ostaa missä ja milloin tahansa.

selviytymisen, kasvun ja kannattavuuden kannalta on kyse vakaasta taloudellisesta vakaudesta ja sitoutumisesta kasvuun. PepsiCon nykyisestä kuvauksesta on tuottaa taloudellisia palkkioita sijoittajille, kun tarjoamme kasvumahdollisuuksia. Uutta kuvausta varten PepsiCo tarvitsee tietoa, tuottaa ja jakaa arvokasta tietoa tavalla, joka hyödyttää asiakasta ja työntekijää palvelemaan globaaleja markkinoita.

Technology component on yrityksen teknologisesti ajankohtainen. PepsiCon nykyisestä kuvauksesta is ei mainitse tekniikasta mitään. Siksi uuden kuvauksen PepsiCo pitäisi käyttää rahaa tehdä enemmän tutkimusta ja kehitystä ja käyttää koneita vähentää tuotantokustannuksia ja aikaa.

filosofian osa-alue käsittelee yrityksen uskomuksia, perusasioita, pyrkimyksiä, arvoja ja eettisiä prioriteetteja. Nykyisestä kuvauksesta PepsiCo pyrkii rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Uutta kuvausta varten PepsiCo voi jakaa ja välittää siitä, missä ihmiset antavat aikaansa, tietojaan ja kokemuksiaan. Sen lisäksi se myös voimaannutti ihmisiä, mikä tarkoittaa, että heillä on vapaus ajatella tavoilla ja saada työ tehdyksi, samalla kun he noudattavat prosesseja, jotka takaavat johtamisen ja yrityksen tarpeiden huomioon ottamisen.

Itsekäsitteessä on kyse yrityksen merkittävistä kilpailueduista tai erityisosaamisesta. PepsiCon nykyisestä kuvauksesta is ei mainitse minäkäsitystä. Haluan kuitenkin suositella Pepsicoa strategisen kilpailuedun luomiseksi. Esimerkiksi Pepsi voi käyttää markkinointisekoitusta, kuten tuotetta, hintaa, pakkausta ja jakelua erottautuakseen muista yrityksen tuotteista. Ja voi myös erinomainen asiakaspalvelua asiakkaalle, kuten toimitus tuote ajoissa.

huoli julkisesta imagosta on siitä, että yritys reagoi sosiaalisiin, yhteisöllisiin ja ympäristönäkökohtiin. PepsiCon nykyisestä kuvauksesta ei ole mainintaa tehtävänkuvauksessa. Sen vuoksi PepsiCon uuden kuvauksen olisi edistettävä yhteiskunnan taloudellista voimaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta. Esimerkiksi PepsiCo on täysin sitoutunut suojelemaan maapallon luonnonvaroja innovaatioiden sekä maan, veden, energian ja pakkausten tehokkaan käytön kautta toiminnassa.

huoli työntekijäosasta on siitä, että työntekijä on yrityksen arvokas omaisuus. Nykyisestä kuvauksesta PepsiCo on rikastumista työntekijöille, mutta haluaisin parantaa sitä tulemalla paremmaksi tarjoamalla palkitsemista ja koulutusta työntekijälle. Kun palkitsemisjärjestelmä on perustettu, työntekijä tehostetaan työnsä tekemistä ja lähetetään työntekijä koulutukseen se tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun.

uuden kuvauksen jälkeen haluaisin muuttaa nykyistä tehtävänmääritystä uudeksi tehtävänmääritykseksi kuten alla:

” missiomme on olla maailman johtava kuluttajatuoteyritys ja myydä juomia ja elintarvikkeita missä ja milloin tahansa. Palvelemme korkean innovaatioteknologian avulla tuottamaan uutta ruokaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ja lähettämällä henkilökuntaa koulutukseen, joka tarjoaa korkealaatuisia palveluja asiakasuskollisuuden ylläpitämiseksi. Myös, olemme vastuita CSR, vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja mahdollisuuksia kasvuun maksimoida osakkeenomistajien vaurautta.

johtopäätös

PepsiCon liiketoiminta-analyytikkona olin analysoinut PepsiCon vision statementia ja mission statementia eri osa-ja evaluate-matriisin avulla. Siksi olin suositellut muutoksia ja parannuksia nykyiseen vision ja mission julkilausumaan. Uuden vision statement ja uuden mission statement, joka on lumottu on helpompi ymmärtää ja mieleenpainuva ihmiset. Kehittämällä uuden vision Ja mission, PepsiCo voi luoda paremman tulevaisuuden ja yksi askel eteenpäin olla todella kestävä yritys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.