Takuukustannukset

kun yritys myy tuotteen asiakkaalle, se tekee sen yleensä sillä edellytyksellä, että jos tuote todetaan vialliseksi, se sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen maksutta, mikä tunnetaan tuotteen takuuna.

jos tuote on korjattava tai vaihdettava, liiketoiminnalle aiheutuu siitä takuukustannuksia. Takauskustannusten mahdollinen toteutuminen jonakin tulevana ajankohtana aiheuttaa yritykselle ehdollisen vastuun.

jotta ehdollinen velka voidaan kirjata kirjanpitoon ja sisällyttää liiketoiminnan tilinpäätökseen, sen on oltava sekä todennäköinen että kohtuullisen estimoinnin alainen.

takauskustannusten osalta ei ole epäilystäkään siitä, että jotkin tuotteet ovat viallisia ja johtavat takuuvaatimukseen, joten ehdollinen vastuu on todennäköinen, ja ensimmäinen ehto täyttyy, seuraava ehto, että yrityksen on pystyttävä arvioimaan mahdollisen vastuun laajuus, käsitellään jäljempänä.

Takuukustannusten arvio

useimpien yritysten takuukustannusten arvioimiseen sisältyy seuraavat vaiheet:

  1. Etsi myytyjen tuotteiden määrä tilikaudella esim. 200 000 kpl
  2. käytä historiatietoja tai toimialatietoja niiden tuotteiden prosenttiosuuden määrittämiseksi, jotka todennäköisesti ovat takuuvaatimuksen kohteena. esim. 2%
  3. käytä historiatietoja tai toimialatietoja laskiaksesi korjauksen tai korvaavan tuotteen keskimääräiset kustannukset (takuukustannukset) esim.2.00

näiden tietojen perusteella voidaan laskea arvio tilikauden todennäköisistä takuukustannuksista seuraavalla kaavalla:

takuukustannukset kaavat

vuoden 1 arvioidut takuukustannukset ylittävien esimerkkiarvojen perusteella lasketaan seuraavasti:

Warranty costs = Units sold x % subject to a claim x average cost per claimWarranty costs = 200,000 x 2% x 2.00 = 8,000

historiatietojen tai toimialatietojen perusteella yritys on arvioinut, että tilikauden (vuosi 1) aikana myytävien tuotteiden takuukustannukset ovat todennäköisesti 8 000.

koska hankintameno on sekä todennäköinen että arvioitavissa, 8 000 ehdollista velkaa on kirjattava liiketoiminnan tilinpäätökseen. Vastaavuusperiaatteen noudattamiseksi takuun piiriin kuuluvien tuotteiden korjaamisesta ja korvaamisesta aiheutuvat arvioidut kustannukset olisi kirjattava samalle ajanjaksolle kuin kyseisestä tuotemyynnistä saadut tulot.

on huomattava, että tämä on arvioitu takuukustannus kyseisenä tilikautena myytäville tuotteille eikä todellinen takuukustannus.

takuiden Kirjanpito

vuoden 1 arvioidut takauskustannukset on kirjattava kahteen kirjaukseen seuraavasti:

arvioidut takuukustannukset päiväkirjamerkintä
tili veloitus luotto
Takuukulut 8,000
Takuukustannukset vastuu 8,000
yhteensä 8,000 8,000

arvioidut takuumenot veloitetaan kuluna tuloslaskelmaan ja hyvitetään takuumenojen vastuutilille (jota joskus kutsutaan takuuvaraukseksi) vastaamaan ehdollista vastuu yrityksellä on vuonna 1 myydyistä tuotteista.

toteutuneet Takuukustannukset

seuraavalla tilikaudella (vuosi 2) yrityksen jo myymistä tuotteista tehdään takuuvaatimuksia ja viallisten tuotteiden korjaamisesta ja korvaamisesta aiheutuu todellisia kustannuksia.

Oletetaan esimerkiksi, että vuonna 1 myytyihin tuotteisiin liittyvät liiketoiminnan todelliset kustannukset tilikaudella ovat 6 570, koska nämä kustannukset on jo arvioitu ja sallittu tuotteen myyntihetkellä, kauden kulut voidaan veloittaa taseen takuukustannusvastuutilille eikä tuloslaskelmaan.

olettaen yksinkertaisuuden vuoksi, että kaikki kustannukset maksettiin käteisellä, ne kirjataan seuraavasti::

päiväkirjamerkinnän todelliset takauskustannukset
tili veloitus luotto
Takuukustannukset vastuu 6,570
Käteinen 6,570
yhteensä 6,570 6,570

takuukustannusvastuutilin saldo lasketaan nyt 8 000-6570 = 1 430. Yrityksen on nyt tarkistettava, että tämä riittää kattamaan jäljellä olevat mahdolliset korvausvaatimukset vuonna 1 myydyistä tuotteista. Jos arvio on jostain syystä (esim. korvausprosentin kasvu tai korjauskustannukset) muuttunut, tämä on otettava huomioon kirjanpidossa.

Oletetaan esimerkiksi, että liike arvioi jäljelle jäävien korvausvaatimusten todennäköisesti aiheuttavan 2 500: n takuukustannuksen, niin arviota on nostettava 2 500 – 1 430 = 1 070 seuraavalla lehdellä.

takuun kustannusarvion muuttaminen päiväkirjamerkintä
tili veloitus luotto
Takuukulut 1,070
Takuukustannukset vastuu 1,070
yhteensä 1,070 1,070

tätä prosessia on nyt jatkettava, kunnes takuut umpeutuvat, eikä uusia takuun kustannuksia tarvitse sallia

tietenkin joka vuosi myydään uusia tuotteita ja takuukustannusehtoinen vastuu on arvioitava ja määritettävä kyseisten tuotteiden osalta edellä kuvattua prosessia käyttäen.

Takausmenot vastuu taseessa

takausmenon estimointi on ehdollinen velka ja sisältyy taseeseen, koska joko nykyinen velka on takuuaika on lyhyempi kuin 1 vuosi, tai pitkäaikaisiin velkoihin, jos takuukorvausten odotetaan syntyvän yli vuoden aikana.

Last modified December 20th, 2019 by Michael Brown

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.