1

Kort tid før Wang mottok det anropet, hadde Han publisert et papir I Nature Medicine (2016) der han og hans kolleger hadde vist at symptomene PÅ ALS hos mus kunne reverseres helt ved infusjon av et lite molekyl peptid, PM1. Wang viste AT PM1, en hemmer av et mutert, dysfunksjonelt protein, TJÆRE DNA-bindende protein 43 (TDP-43), kunne lindre mitokondriell dysfunksjon og nevronalt tap, og kunne forbedre motorisk og kognitiv funksjon betydelig hos tidligere svekkede mus.

Wang er plaget av det faktum AT PM1 ikke er et levedyktig stoff hos mennesker, og at Han ennå ikke kan låne en hånd til den urolige faren. Imidlertid er han sikker på at det finnes andre sikre og effektive stoffer som kan etterligne PM1S handlinger. Han må bare finne en, i en hast.

Wangs team publiserte en studie i Januar 2017-utgaven Av Molecular Therapy som ses som bekrefter relevansen av denne nevrotoksiske banen, ifølge En tilhørende redaksjonell leder Av Eloise Hudry, PhD, Av Alzheimers Sykdom Research Unit Ved Harvard Medical School. Dette papiret bekrefter OGSÅ tdp-43-hemming som et levedyktig terapeutisk alternativ for behandling av nevrologiske lidelser, inkludert Alzheimers sykdom.

for tiden ser de Fleste forskere ikke en sammenheng mellom ALS og Alzheimers sykdom, frontotemporal demens (FTD) eller andre demens. Det medisinske samfunnet har i flere tiår tilskrevet symptomer på noen av disse lidelsene til akkumulering av amyloidplakk i hjernen. I Nature Medicine-papiret beskrev Wang Og hans kolleger akkumuleringen AV TDP-43 i nevrale mitokondrier av mus med ALS og FTD. Mutasjoner assosiert med begge sykdommene ble funnet å være knyttet TIL tdp-43 lokalisering innenfor mitokondriene. Denne viktige oppdagelsen peker på en vanlig årsak til både nevrologiske sykdommer som demens og motorneuronsykdommer som ALS og Parkinsons sykdom.

Wangs team fant at wild-type (WT) og mutant TDP-43 fortrinnsvis binder seg til mitokondriene-transkriberte messenger-Rna som koder for respiratoriske komplekse i-underenheter ND3 og ND6, svekker deres uttrykk og forårsaker kompleks i demontering. De oppdaget da at undertrykkelsen AV tdp-43 mitokondriell lokalisering avskaffer WT OG mutant tdp-43-indusert mitokondriell dysfunksjon og neuronal tap, og forbedrer fenotyper av transgen mutant TDP – 43 mus. Wangs studier knytter tdp-43-toksisitet direkte til mitokondriell bioenergetikk og antyder at målrettingen AV TDP-43 kan gi en lovende terapeutisk tilnærming i behandlingen av disse tilsynelatende forskjellige sykdommene.

“resultatet overrasket alle i laboratoriet mitt,” sa Wang. “Selv mus med alvorlig motorisk og kognitiv svekkelse viste en rask forbedring i sykdomssymptomer etter infusjonen av peptidet, PM1. Tidligere dementerte mus var i stand til å lære labyrinter igjen, og de med alvorlig motorisk svekkelse kunne snart gå normalt. Det syntes å være mirakuløst. Vi var lamslått.”

For raskt å finne et stoff som trygt kan reprodusere effekten AV PM1, Undersøker Wang Og hans kolleger Food And Drug Administration ‘ s bibliotek med 700 godkjente foreldreløse stoffer. Teamet har utviklet en analyse som raskt avslører effekten av disse stoffene PÅ tdp-43-akkumulering. Når en kandidat er identifisert, vil banen til klinikken bli sterkt strømlinjeformet fordi stoffene allerede ER GODKJENT AV FDA.

” Dette vil bli mye raskere og billigere enn å skape et nytt stoff, teste DET, få FDA-godkjenning og bringe det til markedet,” Sa Wang. “Vi vet at vi potensielt kan hjelpe millioner av mennesker hvis vi kunne finne et stoff som sikkert og effektivt utrydder TDP-43. Vår mest kostnadseffektive og effektiv måte å gjøre det raskt er å grundig undersøke FDA biblioteket.”

Wangs arbeid har fanget Oppmerksomheten Til Alzheimers Drug Discovery Foundation (ADDF). HAN mottok nylig et stort stipend fra til støtte for et prosjekt ADDF kaller “Mitokondriell TDP-43 som Et Nytt Terapeutisk Mål for FTD.”Wang og hans kolleger er ivrige etter å gjøre sine funn til terapier.

Wang har begynt å utvikle små proteiner som hindrer TDP-43 fra å nå mitokondrier i humane nerveceller, og har en patentsøkt for det terapeutiske molekylet som brukes i studien.

DET finnes ingen behandling for ALS eller FTD. Gjennomsnittlig forventet levetid for personer som nylig er diagnostisert MED ALS, er bare tre år, ifølge Als-Foreningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.