At-will Sysselsetting Og Urettmessig Oppsigelse Lover I Alaska

Urettmessig oppsigelse lover eksisterer for å gi arbeidsgivere retningslinjer om hva som er og ikke anses lovlig og bare i form av kutte ansattes relasjoner. Omvendt gir de også ansatte som føler at de ble feilaktig sparket lovlig, hvis det er berettiget. De fleste moderne urettmessig oppsigelse lover sentrum rundt tanken om at-vil sysselsetting.

at-will Sysselsetting I Alaska

Alaska er en AV MANGE amerikanske stater som observerer et konsept kjent som ” at-will sysselsetting.”Arbeidsgivere i at-will sysselsetting stater er i stand til å si opp ansatte når som helst og av hvilken som helst grunn, og selv uten grunn i det hele tatt, forutsatt at de ikke bryter med en rekke unntak fra at-will sysselsetting konseptet. I Tillegg Har Alaskas ansatte lov til å avslutte en stilling når som helst og av en eller annen grunn, selv om Det finnes en rekke viktige unntak.

Urettmessig Oppsigelse I Alaska

Mens Alaska er en på-vilje sysselsetting stat, er Det en rekke omstendigheter der begrepet ikke lenger er gyldig. Disse unntakene eksisterer for å hindre arbeidsgivere av visse typer ansatte fra å utnytte forholdet. Generelt Kan Alaskas arbeidsgivere brenne ansatte for omtrent hvilken som helst grunn, så lenge det ikke er en eksisterende ansettelseskontrakt, er årsaken ikke gjengjeldelse i naturen ,og den krenker ikke en beskyttet rettighet(dvs. er diskriminerende). Det er viktig At Alaskas arbeidsgivere kommer til å fullt ut forstå Alaskas urettmessige oppsigelse lover å sikre at de fortsetter å bo på høyre side av dem og ikke risikere å bli saksøkt av ansatte.

Kontraktsbrudd: Alaska ansatte som for tiden er under ansettelseskontrakter er ikke underlagt de samme reglene som på-vilje ansatte. Staten anerkjenner tre hovedtyper av ansettelseskontrakter: muntlig, skriftlig og underforstått. En” underforstått ” kontrakt er en som kanskje ikke er formell i naturen, men i stedet hengsler på for eksempel kommentarer fra arbeidsgiveren. Hvis en arbeidsgiver sier at alle ansatte har seks måneder til å komme opp i en stilling og deretter avslutter en ansatt etter bare to måneder, kan arbeidsgiveren bli saksøkt for kontraktsbrudd i En Alaska-domstol. Vær oppmerksom på At Alaska brudd på kontraktsretningslinjer også gjelder for union kollektive forhandlinger kontrakter.

Diskriminering: Ansatte i Usa er beskyttet mot å bli sparket av grunner som anses diskriminerende. For eksempel kan de som ansetter fire eller flere arbeidstakere ikke avslutte på grunnlag av statsborgerskapsstatus, mens de med 15 eller flere ansatte ikke kan avslutte på grunn av rase, farge, opprinnelsesland, graviditetsstatus, kjønn, religion, funksjonshemming eller genetikk. Dessuten, de med mer enn 20 ansatte kan ikke brann eller diskriminere på grunn av alder. Alaska lov tar ting et skritt videre. Statens diskrimineringslover gjelder for alle arbeidsgivere, uansett hvor mange de ansetter, og de gjør det også ulovlig å diskriminere basert på foreldrenes eller sivilstand, med mindre det er et rimelig skille som gjør det nødvendig å gjøre det. De fleste av dagens søksmål mot arbeidsgivere hevder diskriminering i noen kapasitet, så det er spesielt viktig At Alaskas arbeidsgivere kommer til å fullt ut forstå hva som regnes som en diskriminerende praksis i lovens øyne.

Gjengjeldelse: Alaskas urettmessige oppsigelse lover også hindre arbeidsgivere i staten fra å avslutte ansatte som hevder sine beskyttede rettigheter. For eksempel kan ansatte ikke bli sparket for å blåse fløyten om urettferdige, usikre eller uhygieniske arbeidsforhold. De kan heller ikke bli sparket for å nekte å begå forbrytelser på vegne av sine sjefer.

Offentlig Politikk: I Likhet med Mange andre stater observerer Alaska det som er kjent som et “offentlig politikk” unntak fra begrepet på-vilje sysselsetting. I utgangspunktet betyr Dette At Alaskas ansatte ikke kan bli sparket av grunner Som Alaskas samfunn ville gjenkjenne som ulovlig. For eksempel kan arbeidstakere ikke bli sparket for ikke å lyve, stjele eller på annen måte engasjere seg i kriminell aktivitet for arbeidsgiveren, fordi det ville motsette Alaskas eksisterende offentlige politikk.

Juridisk Ansvarsfraskrivelse

innholdet på nettstedet vårt er kun ment å gi generell informasjon og er ikke juridisk rådgivning. Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen er nøyaktig, men vi kan ikke garantere det. Ikke stol på innholdet som juridisk rådgivning. For hjelp med juridiske problemer eller for en juridisk forespørsel vennligst kontakt deg advokat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.