Mattheüs 16-ESV-bijbellezing / studie notities

v1-4: als de reis van de Heer naar Jeruzalem op het punt staat te beginnen; het begin van Jezus’ laatste maanden van bediening; hij maakt duidelijke uitspraken over hypocrisie, over valse leer, over echte betrokkenheid.

de Farizeeën, die een teken zoeken (zoals in 12.38-42), begrijpen de tekenen van de tijd niet (Contrast Esth 1.13), en hebben geen echte kennis van de waarheid van God. Jezus beschrijft deze mensen als “slecht en overspelig,” ontrouw aan God.

Jezus verliet hen;”Hij wil geen vruchteloze uren ruziën met degenen die geen interesse hebben om hem te volgen. Hij werpt geen parels voor zwijnen. Hij vreesde niemand, maar vermeed soms onnodige controverse.

v5: het incident van de discipelen die vergeten brood te brengen, wordt een gelegenheid om te onderwijzen.Het leven is geestelijk, want wij zijn geestelijke mensen,en wij kunnen voortdurend de wegen van Christus leren.

v6: pas op voor de valse leer, geloofd en gepromoot door de religieuze leiders.V7-8: net als in 15.16 missen de discipelen geloof en begrip. We hebben een echte kennis van spirituele waarheid nodig, en een echt geloof dat die waarheid gehoorzaamt.V9-10: Jezus kon brood voor hen leveren; dat is de eenvoudige les van het voeden van 5000 en daarna 4000. Jezus spreekt niet over brood.Vers 11-12: Jezus leert hen over valse leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dit is “gist”, iets dat in kleine mate kan zijn, maar het hele brood zal doorzuren (of vergiftigen). Een beetje valse doctrine gaat een lange weg.Andew Wilson maakt het punt dat, wanneer er discussie is over de Betekenis van de Schrift, Christus altijd stelt dat het probleem is met de mensen misverstand, niet met het gebrek aan duidelijkheid in de Bijbel (Unbreakable, hoofdstuk 8).

v13-28: aspecten van discipelschap;

v13-20:; Wie Jezus is, Lucas 9.18-20;

vers 21-23:; wat Jezus kwam te doen, Lucas 9.22;

vers 24-28:; toewijding aan Jezus, Lucas 9.23-27.

v13: tenzij we een goed begrip en waardering hebben voor de persoon van Jezus Christus, zal elke dienst zonder waarde zijn.

v14: gemengde meningen, dat is wat we verwachten.

v15: What really matters; ” But what about you?”Contrast John 21.25.

v16: the right confession.V17: de waarheid over Jezus Christus is geopenbaard door God, Zie 11.27; 1 Kor 2.9-10. Nadat we de waarheid over Christus hebben ontvangen, zijn we inderdaad gezegend.V18: terwijl Jezus over zichzelf spreekt, introduceert hij “mijn kerk”, een cruciale nieuwe ontwikkeling. Joodse discipelen moeten “christenen” worden, volgelingen van Jezus Christus. Verder moeten heidenen de zegeningen met Joden delen, EF. 3.6. Tim Keller commentaar: ‘Elke grote nieuwe ding is ongekend-totdat het gebeurt’ (bereiken het Westen).

deze ontwikkeling heeft Christus ‘ zegen en belofte op zich; het ergste dat de vijand naar de kerk gooit, zal het niet overwinnen. De ware kerk van Jezus Christus kan niet vernietigd worden, vergelijk Dan 2.44 (dat verwijst naar een toekomstig wereldwijd Koninkrijk, in plaats van de kerk zelf). ‘Kerk is de beweging van Jezus op aarde’ (Matthew Frost, Tearfund Chief Executive).Er kan worden vermeld dat Petrus nergens wordt genoemd als de stichter van de kerk in Rome. Het standpunt dat Petrus het ambt van Paus heeft ingesteld, vindt geen steun. Niets in Handelingen of de brieven suggereert dit.Vers 19: the keys to the kingdom of heaven, something distinct from the church; vergelijk Johannes 20.23, waar Jezus gezag geeft aan de twaalf. Ook hier ‘ordineert’ de Heer Zijn discipelen om na hem te dienen, gebruikmakend van frasen die rabbijnen gemeen hebben: “wat je ook bindt … wat je ook verliest…”Wat de kerk betreft, zijn de’ sleutels ‘ de verkondiging van het evangelie van Christus; door die boodschap wordt de eeuwige bestemming van mannen en vrouwen bepaald; zie 28.18-20.Vers 20: De Heer heeft veel geopenbaard in een paar woorden, maar deze dingen zijn nog niet te verklaren, zie 17.9. Na de opstanding en vooral Pinksteren moet de boodschap van Christus worden verkondigd.

v21: zie 17.22-23; 20.17-19. “Vanaf die tijd,” zie Lucas 9.51, als de reis naar Jeruzalem begint. Christus verklaart de waarheden over zichzelf, 13.18, 36; Marcus 4.34; hij zegt ze niet alleen.De belangrijkste feiten over zijn kruisiging en opstanding, zonder welke er geen evangelie is; maar door deze gebeurtenissen is echt lijden voor de Zoon des Mensen. Na Pinksteren wordt deze boodschap verkondigd.Jezus reist naar Jeruzalem, zie 19.1; 20.17, 29; 21.1, een kortere versie van Lucas ‘ afsluitende hoofdstukken (Lucas 9-19), maar hij moet sterven in Jeruzalem, Lucas 13.33.V22: de twaalf worstelen om de dingen te begrijpen die Jezus zegt; Zie handelingen 1.6. Zij hebben een andere verwachting van het herstel van het koninkrijk aan Israël. De berisping die Petrus hier verdient staat in schril contrast met zijn belijdenis in vers 16-17; we zien hoe wispelturig en veranderlijk het menselijk hart is.

v23: We moeten de geest van Christus hebben, zowel in begrip als in houding. Het alternatief voor het hebben van de geest van Christus is om te denken als gewone mensen, 1 Kor 3.3; menselijke wijsheid is tegengesteld aan de geest van Christus.Vers 24-25: de geest van Christus is de houding van zelfopoffering; dit heeft te maken met keuze; want wij nemen ons het kruis en volgen hem. Lucas 14.27 (“beer” AV) betekent hetzelfde.V26: de dwaasheid van het nemen van een andere optie; zelfs de grootste die de wereld kan geven is als niets vergeleken met het kennen van Christus, en leven voor hem.

v27: de belofte van beloning; Christus de komende koning, die zijn beloning met zich meebrengt, Is 40,10.Vers 28: de Zoon des Mensen heeft de dood voor ons geproefd; door het geloof in zijn ontsnappen we aan de dood; voor de Joodse gelovige is er de belofte van het zien van Christus in zijn koninkrijk. De beloften van dan 2.44 en de verwachting van handelingen 1.6 zullen worden vervuld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.