Betatalassemi och graviditet

fortsatt

gravida kvinnor med betatalassemi kan utveckla anemi, vilket kan öka chanserna att leverera tidigt. Du kan också behöva mer frekventa blodtransfusioner under graviditeten för din hälsa och ditt barns hälsa.

Diabetes. Graviditetens stress kan förvärra diabetes, vilket många människor med beta-talassemi har. Om du redan har diabetes kommer din läkare att fokusera på att kontrollera den väl under graviditeten. Om du inte har diabetes kommer din läkare att kontrollera dig för graviditetsdiabetes.

leverproblem. Betatalassemi kan orsaka skador på levern och andra organ, och graviditet sätter extra belastning på levern. Din läkare kommer att testa hur bra din lever fungerar innan du blir gravid och kommer att hålla koll på den under graviditeten.

infektioner. Både graviditet och beta-talassemi kan göra dig mer benägna att bli sjuk. Före graviditeten kommer din läkare att se till att du är uppdaterad om dina vacciner.

experter rekommenderar att gravida kvinnor med betatalassemi ser sin läkare varje månad under de två första trimestern och varannan vecka i den tredje.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.