förstå Äggskalskallregeln i Texas

  • Feb 13, 2020|
  • postat av: Michael Francis|
  • Läs tid: 5 minuter
Äggskalskalle regel i Texas

äggskalskallregeln gäller olycksoffer med befintliga medicinska tillstånd eller fysiska begränsningar.

det håller partiet fel i en olycka ansvarig, även om offrets skador är mer betydande än väntat på grund av en befintlig skada eller en viss svaghet som gör offret mer mottagligt för skada.

även om det kan verka enkelt kan eggshell skull-regelns tillämpning bli komplicerad.

du bör tala med en Texas personskada advokat så snart som möjligt för att ta reda på om äggskal regeln gäller ditt fall.

vi tar hand om allt annat.Skicka in formuläret nedan för att boka en konsultation

Vad är Eggshell Skull Rule och hur gäller det?

regeln om äggskalskalle håller den försumliga parten ansvarig för alla offrets skador till följd av en olycka.

denna regel innebär att även om du hade en tidigare skada eller ens om du aktivt genomgick behandling vid kollisions-eller skadehändelsen, kan du fortfarande ha rätt till ersättning för någon grad av skada som lidit i den händelsen som förvärrade din redan befintliga skada eller tillstånd.

denna regel inkluderar också omständigheter när dina skador är värre än förväntat på grund av den befintliga skadan eller tillståndet.

äggskalskallregeln gäller även när någon lider av skador och skador från en händelse på grund av befintliga förhållanden när en frisk individ som är involverad i samma händelse skulle vara extremt osannolikt att drabbas av skada. Felpartiet kan inte använda offrets redan existerande skada som ett försvar för att begränsa sitt ansvar.

äggskalregeln förpliktar den felaktiga parten att acceptera offret som de är.

till exempel skadar en man med en tidigare benskada benet i en bilolycka. Offrets benskada efter olyckan är nu allvarligare och kräver medicinsk vård som inte skulle ha varit nödvändig om inte för kollisionen.

detta resulterar i högre eller ytterligare medicinska kostnader för att behandla hans skador. Svaranden här är ansvarig för alla offrets ytterligare skador, inklusive ytterligare smärta och lidande, fysisk nedsättning, förlorad intjäningsförmåga och sjukvårdskostnader.

syftet med äggskaldoktrinen är att rättvist kompensera offret för den skada de lidit snarare än att låta den försumliga parten undgå ansvar genom att argumentera för att dina skador var större än förväntat.

Vad är några komplikationer kring Äggskalregeln?

det finns två omständigheter som gör tillämpningen av äggskalskallregeln komplicerad: mellanliggande orsaker och jämförande försumlighet.

dessutom är det ofta nödvändigt och ibland svårt att lägga fram medicinska bevis för omfattningen av skador och skador som orsakats av en händelse, särskilt när offret redan behandlade för samma eller liknande skador.

intervenerande orsaker

en mellanliggande eller efterföljande orsak är en händelse som inträffar efter den första vårdslösheten och bryter orsakskedjan. Lagen gäller intervenerande orsak på samma sätt som äggskalskallregeln.

du kan bara återhämta dig för skador som härrör från din kollision eller skada. När en mellanliggande händelse orsakar en ny skada som förvärrar offrets ursprungliga skada, kan det bli svårt att visa vilka skador, om några, efter den händelsen hänför sig till den skada som ligger till grund för ditt krav.

en domare eller jury kan finna att dessa skador var oförutsebara. Beroende på din läkare kan det också vara svårt att få medicinska bevis eller vittnesmål som fastställer omfattningen av ditt krav.

som ett resultat kan den ursprungliga svaranden inte vara ansvarig för offrets ytterligare skador.

till exempel lider en person en mild hjärnskakning i en bilolycka. När han transporteras till sjukhuset i en ambulans lider offret en allvarligare hjärnskakning när ambulansen är inblandad i en olycka med en annan förare.

äggskalregeln gäller inte här eftersom parten som har fel för att orsaka den första olyckan inte orsakade den andra olyckan. Endast den andra föraren är ansvarig för offrets sjukvårdskostnader i samband med den andra hjärnskakningen.

Komparativ vårdslöshet

Komparativ vårdslöshet uppstår när offret delvis hade fel i att orsaka olyckan. Offrets procentuella fel minskar deras återhämtning. Beroende på din procentuella fel kan du kanske inte få tillbaka hela beloppet för dina skador, även om du är en äggskalklagare.

i Texas kallas lagen om jämförande försumlighet proportionellt ansvar. Om du var 50% fel eller mindre, är din återhämtning minskas med din andel av fel.

till exempel, om du var 40% fel i att orsaka din olycka och lidit $100,000 i skadestånd, kan du bara återställa $60,000. Men om din andel av felet är 51% eller högre, Texas lag förbjuder dig från att återvinna eventuella skador.

Hur Påverkar Dessa Scenarier Mitt Fall?

både mellanliggande orsaker och jämförande försumlighet är viktiga att tänka på när man förstår äggskalskallregeln. Båda kan minska kompensationsbeloppet du kanske kan återhämta dig.

eftersom ditt ärende är unikt rekommenderas det att du konsulterar en personskadeadvokat. Du kan schemalägga ett gratis samråd med Francis-företaget idag för att ta reda på om dessa scenarier kan komplicera ditt ärende och minska din ersättning.

Vem bestämmer om Äggskalregeln gäller för mitt fall?

erfarna advokater kan förklara hur äggskalregeln sannolikt kommer att gälla i ditt specifika fall. Om fakta är till din fördel kommer försäkringsbolagen sannolikt att erbjuda en högre uppgörelse.

om ditt fall går till rättegång kommer domaren att fatta det slutliga beslutet om äggskalskallregeln gäller för ditt fall. Om äggskalregeln gäller kommer domaren att instruera juryn att överväga hela skadeståndsbeloppet du ska tilldelas.

medicinska experter

i vissa fall där orsaken till någon skada kan vara oklar kan offret ha bördan att erbjuda medicinska bevis eller vittnesmål om i vilken utsträckning skador eller skador berodde på motorfordonskollisionen eller annan skada händelse och snarare än en fortsättning av behandlingen från en befintlig skada eller tillstånd.

det är därför det också är viktigt för påståenden att läkaren som tillhandahåller behandling är villig att ge en medicinsk åsikt om orsaken till dina skador och skador.

många medicinska leverantörer i Dallas/Fort Worth-området är ovilliga att ge vittnesmål i personskadefall och vissa försöker aktivt minimera betydelsen av en olycka eller dess förhållande till skador i dina register, i ett försök att se till att din advokat inte kommer att försöka få den läkaren att vittna för din räkning.

om du har problem med att hitta en läkare som är villig att behandla dig för en bilolycka eller personskada eller inte tror att din nuvarande medicinska leverantör gör allt för att behandla dig och dokumentera dina skador och skador, Ring Francis-företaget idag.

få hjälp med ditt Personskadefall

personskadeanspråk handlar om att skydda dina rättigheter och hålla parterna ansvariga när deras slarviga eller avsiktliga handlingar orsakar dig skada och påverkar ditt liv negativt.

personskadeadvokaterna på Francis Firm är experter på Texas lag som reglerar olyckor. Vi har en utmärkt personskada fall meritlista, efter att ha återhämtat sig ett antal sex-och sjusiffriga bosättningar och domar för våra kunder.

dessutom är Michael Francis certifierad i personskada av Texas Board of Legal Specialization.

vi kommer att utvärdera ditt fall och hjälpa dig att förstå äggskalskallregeln. Om det gäller ditt fall kommer vi att kämpa för att få dig den medicinska vård du behöver och den ersättning du förtjänar. Kontakta oss online eller ring vårt företag på (817) 329-9001 idag för att schemalägga ett gratis och helt konfidentiellt personskadekonsultation.

författarfoto

Michael Francis

Michael Francis är grundare av Francis Firm och Flynn & Francis, LLP och har tillbringat mer än tjugofem år i tvister om personskador och kommersiella tvister i hela delstaten Texas och över hela landet. Han är certifierad i personskada av Texas Board of Legal Specialization.

Michael fokuserar sin juridiska praxis på personskador och affärstvister, med särskild tonvikt på lastbilstransporter, motorfordon och komplexa kommersiella tvister. Michael har mer än tjugofem års erfarenhet av tvister i hela delstaten Texas, mot många av de största företagen och försäkringsbolagen. Han har säkrat domar och bosättningar för kunder över $20.000.000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.