Facebook

för över 10 000 år interagerade Chumash-folket med dessa medicinska källor. I över 150 år har dessa källor använts kommersiellt av tidiga amerikanska bosättare och turister i Santa Barbara. Santa Barbara var känd för sitt anmärkningsvärda medicinska mineralvatten. Efter Coyote-elden 1964 gick spaet i träda med källorna täckta och avleddes för Hot Springs Creek Water Company. Dessutom upprätthåller Montecito Water District en testbrunn vid basen av kanjonen.
idag kan du gå till källorna och hitta några intrång skyltar med vattnet leds bort för icke drickbar bevattning.
Land Trust för Santa Barbara County arbetar för att” skydda ” landet som öppet utrymme utan diskussion om kulturella och historiska frågor som rör källorna inklusive det unika källvattnet och nedströms steelhead. Det planerade resultatet är att tillhandahålla källorna till US Forest Service.
vi vet att USFS inte kommer att vara en lämplig match i förvaltningen av fjädrarna. Den bästa förvaltaren för källorna, vattendrag och mark kommer att vara ett samhällsfokuserat landförtroende för att specifikt återställa vattendelarens livsmiljö och ge ekologisk balans i samarbete med den separata 501 c3 som bildas för att lösa den kulturella och historiska betydelsen av Montecito Hot Springs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.